Tiltvision Måttkontroll Sågverk

Fagersta PLC AB

Vi är framtidens vision

VisionControl 

Ladda ner Powerpoint

Måttkontroll för sågverk

Beskrivning:

VisionControl mäter Plank/Bräder stående och beröringsfritt.  

VisionControl mäter ca 100 godkända mätpunkter per planka vid en hastighet på 80m.  

Mätnogrannhet: Systemet har en bättre noggrannhet än +-0.1mm

Systemet klarar att mäta 5 plank samtidigt.

Den kontinuerliga mätningen av tjocklek/bredd på virket gör att utbytet höjs avsevärt.

Måttkontrollmätaren ger omedelbart en indikation om problem uppstår i sågprocessen. Wobblande band problem med klingor eller problem med inmatningsutrustningen.


 

Du får en högre tillgänglighet på din såglinje, du behöver aldrig stanna för att mäta manuellt, utan du ser det aktuell mätvärdet online.

Mycket färre felsågade virkesbitar.

Larmgränser är kundanpassade. 

Allt lagras i en databas och all information om den aktuella tillverkningsordern kan följas i ett senare tillfälle.

 

Avståndet mellan bitarna får inte understiga 1mm.

Mätarna måste hållas rena från smuts.

Blockbredd 10-1000mm

Blockhöjd 10-1000mm

 

Se video