Tiltvision Måttkontroll Sågverk

Fagersta PLC AB

Vi är framtidens vision

MMC 

MeasureMent Controll

MMC är en produkt som mäter block höjd och blockbredd på ett sågat block. Den mäter blocket med en precision på +-0.05mm i en hastighet utav 190m/m. Via sitta gränssnitt online får operatören reda på måtten så fort blocket passerat mätaren.  

Produkten lagrar all data i en CSV fil för uppföljning eller lagring utav den aktuella posten.

MMC kan också användas i en råsortering för att sortera och mäta bräder/plank.